Aparatura badawcza
Sprzęt do badań terenowych
Nasza Katedra dysponuje trzema doskonale wyposażonymi laboratoriami: radiometrycznym, geochemicznym i litologicznym, a także pomieszczeniem chłodniczym do przechowywania osadów. Ponadto posiadamy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań w terenie, na wodzie oraz lądzie.
Wyposażenie laboratoriów
zestaw wiertniczy z napędem spalinowym (Eijkelkamp), ręczne zestawy wiertnicze do utworów organicznych i mineralnych o różnej spoistości (Eijkelkamp), zestaw rur osłonowych (Eijkelkamp), sklerometr (Proceq), dalmierz laserowy (Bosch), osprzęt do prac wysokościowych (różni producenci), kolumny do szlamowania osadu (własna konstrukcja), urządzenia do poboru nieskonsolidowanych osadów jeziornych (zestaw wiertniczy Beeker firmy Eijkelkamp oraz własne konstrukcje), próbnik typu Van Veen'a do poboru osadów powierzchniowych, Próbniki grawitacyjne (UWITEC), Próbnik Ekmana, Automatyczne pułapki sedymentacyjne (TECHNICAP), Sonda wieloparametrowa (YSI), Próbnik do poboru próbek wody, Echosonda, GPS, Pontony
spektrometr alfa (Canberra), spektrometr gamma z detektorem studzienkowym HPGe (Canberra), aparatura do pomiaru termoluminescencji, analizator CNS (Elementar), urządzenie soliTIC (Elementar), mineralizator mikrofalowy (CEM), liofilizator laboratoryjny (LABCONCO), młynek do osadów geologicznych Pulverisette 2 z wymiennymi zestawami ucierającymi (Fritsch), dygestorium do pracy z HF (Köttermann), aparat Scheiblera, suszarki laboratoryjne (BINDER i Pol-Eko), piec laboratoryjny (Nabertherm), zestawy do analizy sitowej uziarnienia (Fritsch, Multiserw-Morek), mikroskopy petrograficzne (Nikon i Zeiss), zestaw do fotografii bezcieniowej (Manfrotto, Quantum), urządzenia do otwierania rdzeni osadów i do ich dokumentacji fotograficznej, akcesoria do precyzyjnego opróbowywania, kolekcja okazów porównawczych (skały fennoskandzkie) do badań petrograficznych
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu