Badania
czytaj więcej...
Dysponujemy trzema doskonale wyposażonymi laboriatoriami  oraz sprzętem do badań terenowych.
Aparatura
czytaj więcej...
Lista najważniejszych publikacji naszych pracowników i doktorantów.
Publikacje
czytaj więcej...
Aktualnie realizowane projekty badawcze oraz pozostałe podejmowane działania naukowe.
Projekty
czytaj więcej...
Współpraca naukowa
Współpracujemy z przedstawicielami wielu instytucji z kraju i zagranicy. Zobacz ich pełną listę.
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu