Edukacja
Prace dyplomowe
czytaj więcej...
Prowadzone przedmioty
czytaj więcej...
Konsultacje
czytaj więcej...
Studentów Geografii zapraszamy do zapoznania się z ofertą realizowania prac licencjackich i magisterskich pod opieką pracowników naszej Katedry....
Nasi pracownicy i doktorancie prowadzą wiele przedmiotów nie tylko na naszym Wydziale.
Skontaktuj się poprzez wiadomość e-mail lub skorzystaj z ustalonych godzin konsultacji, które możesz sprawdzić tutaj.
Przy naszej Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Geomorfologów "Pingo". Jego celami jest pogłębianie zainteresowań jego Członków w zakresie wiedzy z zakresu geomorfologii i paleogeografii. Koło prowadzi działania kameralne oraz terenowe. Organizuje imprezy oraz wycieczki naukowo-poznawcze. Zajmuje się popularyzacją wiedzy geomorfologicznej i paleogeograficznej, a także dyskusji o charakterze naukowym i towarzyskim.

więcej informacji:
Oficjalna strona www SKNG "Pingo"

Profil Facebook
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
▷▷▷▷ Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska