Konsultacje
odbywają się wyłącznie on-line, prosimy zadawać pytania na adres e-mail
prof. dr hab.
Stanisław Fedorowicz
stanislaw.fedorowicz@ug.edu.pl
B313
dr
Patryk Sitkiewicz
patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl
B312
dr hab.
Piotr Paweł Woźniak
piotr.wozniak@ug.edu.pl
B314
dr
Dawid Weisbrodt
dawid.weisbrodt@ug.edu.pl
B427
mgr
Michał Bogdanowicz
michal.bogdanowicz@phdstud.ug.edu.pl
B312
dr
Damian Moskalewicz
damian.moskalewicz@ug.edu.pl
B315
B312
radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl
Radosław Wróblewski
dr
pokój
prof. dr hab.
Wojciech Tylmann
wojciech.tylmann@ug.edu.pl
B430
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu