Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

skrzydło B budynku Instytutu Geografii
i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego


sekretariat Zakładu - pokój B316

czynny: od poniedziałku do piątku, godz. 10-14

mgr Katarzyna Kozłowska
tel. (058) 523 65 16
fax (058) 523 65 05
e-mail: geomorfologia@ug.edu.pl
Kontakt
Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (058) 523 65 16
fax (058) 523 65 05
e-mail: geomorfologia@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu