Projekty badawcze
"Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski"

Kierownik projektu: mgr Anna Poraj-Górska
Promotor: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG
Źródło finansowania: NCN 2017/25/N/ST10/00772
Okres realizacji: 2018-2020
czytaj więcej...
"Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych"

Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG
Wykonawcy (KGiGCz): mgr inż. Agnieszka Szczerba, mgr Paulina Głowacka
Źródło finansowania: NCN 2015/18/E/ST10/00325
Okres realizacji: 2016-2021
czytaj więcej...
"Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)"

Kierownik projektu: dr Małgorzata Kinder
Wykonawcy (KGiGCz): mgr Anna Poraj-Górska
Źródło finansowania: NCN 2015/19/D/ST10/02854
Okres realizacji: 2016-2019
czytaj więcej...
zobacz listę zakończonych projektów
"Recognition of traces left by earthquakes in Pleistocene sediments affected by glacio-isostatic rebound in the Baltic Sea Basin (GREBAL)"

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży prof. UAM
Wykonawcy (KGiGCz): dr hab. Piotr P. Woźniak
Źródło finansowania: NCN 2015/19/B/ST10/01661
Okres realizacji: 2015-2021
czytaj więcej...
Aktualnie realizowane:

"Analiza koncentracji ziemskiego izotopu kosmogenicznego 10Be w profilach glin lodowcowych ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce"

Kierownik projektu: dr Damian Moskalewicz
Źródło finansowania: NCN, Miniatura
Okres realizacji: 2020
"Katastrofalne powodzie morskie na wybrzeżach południowego Bałtyku w późnym Holocenie"

Kierownik projektu: Karl Stattegger (UAM)
Wykonawca (KGiGCz): dr Damian Moskalewicz
Źródło finansowania: NCN 2017/25/N/ST10/00772
Okres realizacji: 2019-2020
czytaj więcej...
czytaj więcej...
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu