Projekty badawcze
Aktualnie realizowane i niedawno zakończone:

"Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski"

Kierownik projektu: mgr Anna Poraj-Górska
Promotor: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG
Źródło finansowania: NCN 2017/25/N/ST10/00772
Okres realizacji: 2018-2020
czytaj więcej...
"Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych"

Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG
Wykonawcy (KGiGCz): mgr inż. Agnieszka Szczerba, mgr Paulina Głowacka
Źródło finansowania: NCN 2015/18/E/ST10/00325
Okres realizacji: 2016-2021
czytaj więcej...
"Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)"

Kierownik projektu: dr Małgorzata Kinder
Wykonawcy (KGiGCz): mgr Anna Poraj-Górska
Źródło finansowania: NCN 2015/19/D/ST10/02854
Okres realizacji: 2016-2019
czytaj więcej...
"Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k)"

Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG
Wykonawcy (KGiGCz): mgr Maurycy Żarczyński
Źródło finansowania: NCN 2014/13/B/ST10/01311
Okres realizacji: 2015-2018
czytaj więcej...
zobacz listę zakończonych projektów
"Recesja ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce w świetle datowania głazów narzutowych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be (DatErr)"

Kierownik projektu: dr Karol Tylmann
Wykonawcy (KGiGCz): dr Piotr P. Woźniak
Źródło finansowania: NCN 2014/15/D/ST10/04113
Okres realizacji: 2015-2018
czytaj więcej...
"Zespół osadniczy z epoki kamienia - Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 - opracowanie, analizy i publikacja"

Kierownik projektu: Danuta Król
Wykonawcy (KGiGCz): dr Piotr P. Woźniak
Źródło finansowania: MKiDN 4503/17/FPK/NID
Okres realizacji: 2017-2018
czytaj więcej...
"Recognition of traces left by earthquakes in Pleistocene sediments affected by glacio-isostatic rebound in the Baltic Sea Basin (GREBAL)"

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży prof. UAM
Wykonawcy (KGiGCz): dr hab. Piotr P. Woźniak
Źródło finansowania: NCN 2015/19/B/ST10/01661
Okres realizacji: 2015-2019
czytaj więcej...
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu