Prowadzone przedmioty
w roku akademickim 2017/2018
prof. dr hab.
Stanisław Fedorowicz
dr
Patryk Sitkiewicz
dr hab.
Piotr Paweł Woźniak
dr
Dawid Weisbrodt
mgr
Anna Poraj-Górska
mgr
Paulina Głowacka
dr
Damian Moskalewicz
Radosław Wróblewski
dr
mgr
Michał Bogdanowicz
mgr inż.
Agnieszka Szczerba
dr hab.
prof. UG
Wojciech Tylmann
Seminaria dyplomowe
Aktualne problemy w naukach o Ziemi
- (w) dla doktorantów
Planowanie badań naukowych i przygotowywanie projektów bad.
- dla doktorantów
Astronomiczne podstawy geografii - (w i ćw.) Geografia, lic.
Geofizyka i geochemia - (w i ćw.) Geografia, lic.
Wybrane aspekty funkcjonowania krajobrazu - (w) Geografia, lic.
Systemy środowiska przyrodniczego - (w) Geografia, MSU
Seminarium magisterskie - Geografia, MSU
Biogeografia - (w i ćw.) Geografia, lic.
Gleboznawstwo i geografia gleb - (w) Geografia, MSU
Biologiczne podstawy funkcjonowania systemów lądowych - (ćw.) Geografia, MSU
Limnologia stosowana - (w) Geografia, MSU
Globalne problemy środowiska przyrodniczego - (w) Geografia i GP, MSU
Ekstremalne zjawiska przyrodnicze - (w) GP, MSU
Biologiczne aspekty funkcjonowania krajobrazu kulturowego - (w i ćw.) GP, MSU
Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską - (w i ćw.) Gospodarka Przestrzenna, lic.
Geografia regionalna świata (fizyczna) - (w i ćw.) Geografia, lic.
Zagrożenia i ochrona [...] litosfery - (w) Geografia, MSU
Geomorfologia - (w) Geografia, lic.
Uwarunkowania zróżnicowania geomorfologicznego pół. Polski - (w) Geografia, lic.
Geomorfologia i geologia czwartorzędu - (ćw.) Geologia, lic.
Geomorfologia i gleboznawstwo - (w i ćw.) Ochrona środowiska, lic.
Geomorfologia brzegów morskich - (w i ćw.) Oceanografia, MSU
Zarządzanie strefą brzegową morza - (ćw.) Oceanografia, MSU
Metody badań geograficznych - (ćw.) Geografia, MSU
Gleboznawstwo i geografia gleb - (ćw.) Geografia, lic.
Geomorfologia - (ćw.) Geografia, lic.
GIS - (ćw.) Gospodarka Przestrzenna, MSU
Kartografia geologiczna - (ćw.) Geologia, lic.
Kartowanie geologiczne - (ćw.) Geologia, lic.
Limnologia stosowana - (ćw.) Geografia, MSU
GP - Gospodarka Przestrzenna; w - wykłady; ćw. - ćwiczenia
Geneza i ewolucja obszarów pojeziernych - (w.) Geografia, MSU
Geomorfologia -
(ćw. teren.) Geografia, lic.
Góry i wyżyny -
(ćw. teren.) Geografia, lic.
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
▷▷▷▷ Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska