Oferta seminaryjna
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami realizowania prac licencjackich oraz magisterskich na kierunku Geografia:

Aktualnie realizowane prace dyplomowe

Prezentacja oferty prac dyplomowych


Prace dyplomowe zrealizowane w naszym Zakładzie w ostatnich latach:

lista obronionych prac licencjackich

lista obronionych prac magisterskich
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu