Oferta seminaryjna
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami realizowania prac licencjackich oraz magisterskich na kierunku Geografia:

Prezentacja oferty prac licencjackich

Prezentacja ofety prac magisterskich (już wkrótce)


Prace dyplomowe zrealizowane w naszej Katedrze w ostatnich latach:

lista obronionych prac licencjackich

lista obronionych prac magisterskich
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
▷▷▷▷ Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska