Prace dyplomowe
Serdecznie zapraszamy do naszego Zakładu, w celu realizacji pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej!

Aktualnie realizowane prace licencjackie 2022/2023

Prace licencjackie 2023/2024 - PREZENTACJA


Prace dyplomowe zrealizowane w naszym Zakładzie w ostatnich latach:

lista obronionych prac licencjackich

lista obronionych prac magisterskich
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu