Z życia Katedry...
18 grudnia 2017 roku
Wigilijne zebranie Katedry na statku badawczym Oceanograf
Ostatnie w starym roku zebranie naszej Katedry odbyło się na nowym statku badawczym Instytut Oceanografii OiG UG. Mieliśmy przyjemność zapoznania się z aparaturą pomiarową, systemami oraz możliwościami tego nowoczesnego, pływającego laboratorium. Ponadto zasiedliśmy przy wigilijnym stole, aby złożyć sobie życzenia skucesów w pracy naukowej i dydatkycznej w nowym, 2018 roku.
29 września 2017 roku
Wręczenie dyplomów Doktora Nauk o Ziemi naszym doktorantom
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na naszym Wydziale, nasi byli doktoranci, dr Alicja Bonk oraz dr Patryk Sitkiewicz, odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu Doktora Nauk o Ziemi.
fot. P.P. Woźniak
fot. T. Zarzycki
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
▷▷▷▷ Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska