Z życia Zakładu...
18 grudnia 2017 roku
Wigilijne zebranie Katedry na statku badawczym Oceanograf
Ostatnie w starym roku zebranie naszej Katedry odbyło się na nowym statku badawczym Instytut Oceanografii OiG UG. Mieliśmy przyjemność zapoznania się z aparaturą pomiarową, systemami oraz możliwościami tego nowoczesnego, pływającego laboratorium. Ponadto zasiedliśmy przy wigilijnym stole, aby złożyć sobie życzenia skucesów w pracy naukowej i dydatkycznej w nowym, 2018 roku.
29 września 2017 roku
Wręczenie dyplomów Doktora Nauk o Ziemi naszym doktorantom
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na naszym Wydziale, nasi byli doktoranci, dr Alicja Bonk oraz dr Patryk Sitkiewicz, odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu Doktora Nauk o Ziemi.
fot. P.P. Woźniak
fot. T. Zarzycki
1 października 2019 roku
Awanse w naszym Zakładzie - profesor, doktor habilitowany i doktorzy
W minionionym roku akademickim, aż trzech pracowników naszej Katedry uzyskało wyższe stopnie naukowe. Podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, uroczyście zostały wręczone im dyplomy potwierdzające te osiągnięcia - Piotr Paweł Woźniak otrzymał stopień doktora habilitowanego, a Damian Moskalewicz oraz Maurycy Żarczyński stopnie doktora. Ponadto z ogromną radością informujemy, że Wojciech Tylmann właśnie otrzymał od Prezydenta RP nominację profesorską.
fot. M. Polonisi
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu