Zespół
prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz
emerytowany Kierownik Zakładu, profesor
stanislaw.fedorowicz@ug.edu.pl
pokój B313, tel. (58) 523 65 43
zainteresowania badawcze: radiometria, chronostratygrafia, datowanie luminescencyjne
prof. dr hab. Wojciech Tylmann
Kierownik Zakładu, profesor
wojciech.tylmann@ug.edu.pl
pokój B430, tel. (58) 523 65 77
zainteresowania badawcze: paleolimnologia, rekonstukcje zmian środowiska, metody datowania osadów jeziornych
dr Alicja Bonk
adiunkt
alicja.bonk@ug.edu.pl
pokój B306, tel. (58) 523 65 38
zainteresowania badawcze: procesy warunkujące tworzenie się warw, geochronologia, naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska
dr hab. Piotr Paweł Woźniak
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
piotr.wozniak@ug.edu.pl
pokój B314, tel. (58) 523 65 44
zainteresowania badawcze: geomorfologia glacjalna, sedymentologia glacjalna i glacilimniczna, petrografia osadów, datowania czasu ekspozycji głazów, archeopetrografia
dr Dawid Weisbrodt
adiunkt
dawid.weisbrodt@ug.edu.pl
pokój B308, tel. (58) 523 65 11
zainteresowania badawcze: paleogeografia czwartorzędu, palinologia
dr Patryk Sitkiewicz
adiunkt
patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl
pokój B312, tel. (58) 523 65 42
zainteresowania badawcze: stan dynamiczny brzegów i dna morskiego, bilans osadów w strefie brzegowej
dr Damian Moskalewicz
adiunkt
damian.moskalewicz@ug.edu.pl
pokój B315, tel. (58) 523 65 15
zainteresowania badawcze: analiza cech strukturalnych i teksturalnych skał klastycznych, interpretacje sedymentologiczne i stratygraficzne, analizy przestrzenne i statystyczne.
mgr Katarzyna Kozłowska
pracownik naukowo-techniczny
k.kozlowska@ug.edu.pl
pokój B316, tel. (058) 523 65 16
zakres obowiązków: prowadzenie spraw administracyjnych Katedry, prace laboratoryjne
mgr Michał Bogdanowicz
doktorant
michal.bogdanowicz@phdstud.ug.edu.pl
pokój B312, tel. (58) 523 65 42
zainteresowania badawcze: dynamika brzegów morskich
dr Radosław Wróblewski
adiunkt
radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl
pokój B312, tel. (58) 523 65 42
zainteresowania badawcze: geomorfologia dna, procesy eoliczne i falowe, charakter transportu i depozycji osadów w strefie brzegowej
dr Maurycy Żarczyński
adiunkt
maurycy.zarczynski@ug.edu.pl
pokój B308, tel. (58) 523 65 11
zainteresowania badawcze: rocznie laminowane osady jeziorne, uwarunkowania sedymentacji osadów jeziornych
mgr Olga Reutt
doktorantka
olga.reutt@phdstud.ug.edu.pl
pokój B315, tel. (58) 523 65 15
zainteresowania badawcze: osady glacjalne
mgr Maria Kril
doktorantka
maria.kril@phdstud.ug.edu.pl
pokój B305, tel. (58) 523 65 41
zainteresowania badawcze:
dr Joanna Piłczyńska
pracownik naukowo-techniczny
pokój B305, tel. (58) 523 65 41
zakres obowiązków: opieka nad laboratoriami
mgr Aleksandra Jobska
doktorantka
aleksandra.jobska@phdstud.ug.edu.pl
pokój B314, tel. (58) 523 65 44
zainteresowania badawcze: mineralogia, petrografia, geomorfologia, procesy wietrzeniowe, gliny lodowcowe
mgr Łukasz Elwirski
doktorant
lukasz.elwirski@phdstud.ug.edu.pl
pokój B315, tel. (58) 523 65 15
zainteresowania badawcze: geomorfologia glacjalna, sedymentologia glacjalna i glacilimniczna, petrografia osadów
mgr inż. Agnieszka Szczerba
doktorantka
agnieszka.szczerba@phdstud.ug.edu.pl
pokój B306, tel. (58) 523 65 38
zainteresowania badawcze: taksonomia i bioróżnorodność okrzemek i cyst złotowiciowców, wykorzystanie wskaźników biologicznych w badaniach i rekonstrukcjach paleoekologicznych
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu